Apunts

Comunicació UE corresponen al primer semestre Europeu de 2017 sobre l'educació a l'estat espanyol


La Comissió Europea ha fet publica  la comunicació al Parlament, al Consell, al Banc Central Europeu i al Eurogroup corresponen al primer semestre Europeu de 2017 on analitza breument la situació de l’educació a  l’estat espanyol.

Una macro enquesta europea destaca el valor de la FP

El Centre Europeu per a la Formació Profession (CEDEFOP) al difon els resultats d'una enquesta realitzada a tots els estats de la UE sobre l'opinió de la ciutadanaia europea en vers la formació professional. Els resultats mostren un elevat nivell de coneixement d'aquests estudis i una elevada valoració.

S'aproven les bases reguladores dels ajuts per al subministrament de llet i determinats productes lactis a l'alumnat de centres educatius

L'ORDRE ARP/26/2017, de 16 de febrer,  publicada al DOGC de 23 de febrer de 2017, aprova les bases reguladores dels ajuts per al subministrament de llet i determinats productes lactis a l'alumnat de centres educatius i l'ajut complementari per al subministrament de llet a centres educatius de màxima complexitat.

Qui pot ser beneficiari/a?: 

S'obre la convocatòria Erasmus+ per a l'any 2017 i s'adapta a les singularitats dels centres educatius de Catalunya

L'ORDRE ENS/22/2017, de 14 de febrer, dona publicitat del programa Erasmus+ i a la convocatòria corresponent a l'any 2017, i adapta el marc general que regeix les convocatòries europees del programa Erasmus+ a Catalunya per a les accions que són competència del Departament d'Ensenyament.

Es convoquen les proves d'accés CF de FP inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, així com proves de caràcter general d'ensenyaments i accès a formacions esportives, nivell 1 i 3 del 2017

La RESOLUCIÓ ENS/182/2017, de 3 de febrer, ha convocat les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, així com les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2017.

Trobareu tots els detalls de cadascuna de les convocatòries al DOGC de 13 de febrer, que podreu visualitzar en aquest enllaç:

Minimarket i Supercoope expliquen el projecte a l'Ajuntament i sol·liciten el CIF

EL passat dia 1 de Febrer les cooperatives de l'Escola Cifuentes de Sabadell van ser rebudes a la sala de plens de l'ajuntament per tal de presentar el seu projecte.

Aquell mateix dia van fer tots els tràmits pertinents per a sol·licitar el CIF de les seves empreses.

Va ser un dia de nervis i de tràmits formals, però també un dia de veure que el treball que s'està fent és "real" i seriós.

Fins aviat.

Ampliació del termini per presentar sol.licituds per a la borsa de treball del personal interí docent del Departament d'Ensenyament

Per RESOLUCIÓ ENS/137/2017, de 2 de febrer, s'ha modificat la Resolució ENS/24/2017, de 9 de gener, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

TJUE: sentencia la igualtat entre els fillastres i els fills/es propis als efectes de percebre ajuts per a estudis

La Sala Segona del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en sentència de 15 de desembre de 2016,(assumpte C-401/2015) ha establert  l'abast del concepte "membres de la família" a càrrec d'una persona treballadora als efectes de percebre ajuts per estudis.

Interpreta el TJUE:

El Departament d'Ensenyament aprova les directrius per fer la prova d'avaluació de 6è d'Educació Primària i realitza la convocatòria per al curs 2016/17

La RESOLUCIÓ ENS/111/2017, de 26 de gener, aprova les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i convoca la prova per al curs 2016-2017. Ha estat publicada al DOGC de 3 de febrer de 2017.

Al preàmbul d'aquesta resolució, el Departament d'Ensenyament:

El TS rebutja el recurs interposat per la CEAPA contra la reforma Wert en la normativa de beques

El Ple de la Sala del contenciós-administratiu, en sentència de 5 de desembre de 2016, ha desestimat el recurs de cassació plantejat per la Confederació Espanyola d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (CEAPA)  contra el Reial decret 609/2013, de 2 d'agost, pel qual es modificava parcialment el Reial decret 1721/2007 , de 21 de desembre, sobre règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades, i s'establia els llindars de renda i patrimoni familiar així com les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 201