Consulta pública prèvia a la regulació de l'oferta formativa i dels requisits de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música i dansa

La Generalitat ha obert consulta pública prèvia a la regulació de l'oferta formativa i dels requisits de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música i dansa amb l'objectiu d‘actualitzar la regulació de la seva oferta formativa i dels requisits dels centres on s'imparteixen aquests ensenyaments.

La proposta de decret comporta aprovar un nou decret que substituirà el vigent Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa no reglades. 

Entre els problemes que s’intenten solucionar, la Generalitat assenyala aquests:

  • Els programes que imparteixen en aquests moments les escoles són diversos i molt més complets, derivats de l’evolució social i educativa.
  • Les habilitacions del professorat que preveia el citat decret es fonamentaven en el nombre limitat  de persones amb titulació acadèmica suficient per a impartir aquests ensenyaments en els anys 90’.  A l’actualitat, el Departament d’Ensenyament  considera que aquestes  habilitacions  limiten la inserció laboral del professorat amb titulació superior i vol acabar amb “la contradicció de regular (i en bona part finançar amb diners públics) centres que imparteixen ensenyaments superiors de música i de dansa i, en canvi no exigir la possessió d’aquestes titulacions per a impartir-los”.
  • Els articles 2, 3, 4, 5, 7, i 12 no són vigents. Van ser derogats pel Decret 122/2012, de 9 d’octubre, del procediment d'autorització i de comunicació prèvia per a l'obertura de centres educatius privats.

Segons dades del curs acadèmic 2017-2018, la modificació afectaria:

  • En música: a  246 centres, 4.515 docents i 64.177 alumnes
  • En dansa: a 65 centres, 390 docents i 10.895 alumnes

La consulta es va obrir el passat 8 de novembre i finalitzarà el proper 7 de desembre de 2018. Entre aquesta última data i  el 7 de febrer de 2019, s’analitzaran les aportacions rebudes i es valorarà la seva incorporació en el contingut de la norma a modificar.

Podeu ampliar la informació en el següent enllaç: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/consulta-publica-previa/