Reconeixement per impartir ensenyaments de llengües i competència digital per al curs 2018-2019 a CFA no dependents del Departament d'Ensenyament

La RESOLUCIÓ ENS/2207/2018, de 26 de setembre, autoritza a determinats centres de formació d'adults (CFA) públics que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i competència digital per al curs 2018-2019.

Cal destacar que no s'ha denegat cap de les sol·licitiuds instades.

Pel que fa a l'àmbit territorial de Barcelona, el reconeixement afecta els següents CFA:

Serveis Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat: 

1: CFA de Vallirana.  Municipi Vallirana

Idioma: Català. Nivells: 1. Nombre de grups: 1 grup.

Idioma: Castellà. Nivells: 1. Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Serveis Territorials d'Ensenyament a Barcelona 

1: CFA de Sitges. Municipi Sitges  

Idioma: Català. Nivells: 1. Nombre de grups: 2 grups.

Idioma: Castellà. Nivells: 1 i 2. Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Idioma: Anglès. Nivells: 1, 2 i 3. Nombre de grups: 2, 1 i 1 grups, respectivament

2:  CFA Les Roquetes. Municipi Sant Pere de Ribes.

Idioma: Anglès. Nivells: 1, 2 i 3. Nombre de grups: 2, 1 i 1 grups, respectivament.

Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central

1: CFA municipal de formació de persones adultes. Municipi Sant Joan de Vilatorrada.

Idioma: Català. Nivells: 1, 2 i 3. Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Idioma: Castellà. Nivells: 1, 2 i 3. Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Idioma: Anglès. Nivells: 2 i 3. Nombre de grups: 1 grup per nivell.

2: CFA Tona. Municipi Tona.

a) Llengües:

 • Idioma: Català. Nivells: 1, 2 i 3. Nombre de grups: 1 grup per nivell.
 • Idioma: Anglès. Nivells: 1, 2 i 3. Nombre de grups: 1, 2 i 2, respectivament.

b) COMPETIC: Nivells: COMPETIC inicial, COMPETIC 1 i COMPETIC 2. Nombre de grups: 1 grup per nivell.

3: CFA Centelles. Municipi Centelles.

a) Llengües: 

 • Idioma: Català. Nivells: 1, 2 i 3. Nombre de grups: 1 grup per nivell.
 • Idioma: Anglès. Nivells: 1,2 i 3. Nombre de grups: 1 grup per nivell.
 • Idioma: Francès. Nivells: 1,2 i 3. Nombre de grups: 1 grup per nivell.

b) COMPETIC: Nivells: COMPETIC 1 i COMPETIC 2. Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Serveis Territorials d'Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental

1: CFA de Cardedeu. Municipi Cardedeu.

a) Llengües: Idioma: Anglès. Nivells: 1 i 2. Nombre de grups: 2 grups per nivell.

b) COMPETIC: Nivells: COMPETIC inicial i COMPETIC 1. Nombre de grups: 1 grup per nivell. 

2: CFA Montmeló Municipi Montmeló

Idioma: Castellà Nivell: 1 Nombre de grups: 1 grup.

3: CFA El Masnou. Municipi El Masnou.

Idioma: Català. Nivells: 1. Nombre de grups: 1 grup.

Idioma: Castellà. Nivells: 1 i 2. Nombre de grups: 1 grup per nivell.

4: CFA d'Alella. Municipi Alella.

Idioma: Anglès. Nivells: 1, 2 i 3. Nombre de grups: 1 grup per nivell.

5: CFA Can Noè. Municipi Mataró.

a) Llengües: 

 • Idioma: Català. Nivells: 1 i 2. Nombre de grups: 3 i 1, respectivament.
 • Idioma: Castellà. Nivells: 1 i 2. Nombre de grups: 3 i 1, respectivament.

b) COMPETIC: Nivells: COMPETIC inicial i COMPETIC 1. Nombre de grups: 1 grup per nivell. 

6: CFA Natura. Municipi Pineda de Mar.

a) Llengües:  Idioma: Català. Nivells: 1, 2 i 3. Nombre de grups: 2, 2 i 1, respectivament.

 • Idioma: Castellà. Nivells: 1, 2 i 3. Nombre de grups: 2, 2 i 1, respectivament.
 • Idioma: Anglès. Nivells: 1, 2 i 3. Nombre de grups: 1 grup per nivell. 

b) COMPETIC: Nivells:  COMPETIC inicial i COMPETIC 1. Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental

1: CFA de Castellar del Vallès. Municipi Castellar del Vallès.

a) Llengües:  

 • Idioma: Català. Nivell: 1, 2 i 3. Nombre de grups: 1 per nivell.
 • Idioma: Castellà. Nivell: 2 i 3. Nombre de grups: 1 grup.
 • Idioma: Anglès. Nivells: 1, 2 i 3. Nombre de grups: 2 grups per nivell.

b) COMPETIC: Nivells: COMPETIC inicial i COMPETIC 1 Nombre de grups: 1 grup per nivell. 

2: CFA La Llar. Municipi Terrassa.

a) Llengües:  

 • Idioma: Català. Nivells: 1, i 2. Nombre de grups: 1 grup per nivell.
 • Idioma: Castellà. Nivell: 1, 2 i 3. Nombre de grups: 2, 1 i 1 grups, respectivament.
 • Idioma: Anglès. Nivell: 1, 2 i 3 Nombre de grups: 1 grup per nivell.

b) COMPETIC: Nivells: COMPETIC inicial, COMPETIC 1 i COMPETIC 2. Nombre de grups: 2 grups per nivell.

3:  CFA Municipal L'Olivera. Municipi Sant Quirze del Vallès.

Idioma: Català. Nivell: 1 i 3. Nombre de grups: 1 grup per nivell.

Trobareu el text íntegre de la Resolució al DOGC del 2 d'octubre de 2018: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7717/1695922.pdf