Es fa pública la selecció de centres docents en diferents Programes educatius del Departament d'Ensenyament de Catalunya a partir del curs 2018/2019

El DOGC de 3 de setembre de 2018 fa pública la relació de centres docents seleccionats per participar en diferents Programes educatius del Departament d'Ensenyament a partir del curs 2018/2019. Concretament els següents: