Es crea el Programa d'innovació pedagògica Apadrinem el nostre patrimoni i s'obre convocatòria pública pel curs 2018/2019

La RESOLUCIÓ ENS/2037/2018, de 30 d'agost,  crea el Programa d'innovació pedagògica Apadrinem el nostre patrimoni i obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

El Programa Apadrinem s'emmarca  en els següents àmbits definits per la Comissió d'Innovació:

 • a) Àmbit 1: metodologies i recursos per a la millora de l'ensenyament i aprenentatge.
 • b) Àmbit 3: relació i cooperació amb la comunitat educativa i l'entorn.

I té per objectius:

 • a) Afavorir la implicació de l'alumnat a partir d'una proposta didàctica dissenyada amb els criteris de significació, comunicació, acció i projecció del currículum competencial orientador.
 • b) Promoure el coneixement del patrimoni més proper al centre educatiu.
 • c) Projectar el coneixement adquirit per l'alumnat sobre l'element patrimonial a la mateixa comunitat i a l'entorn.

Els destinataris són els centres educatius que imparteixen ensenyaments d'educació infantil, primària i/o secundària obligatòria del Servei d'Educació de Catalunya que compleixin els requisits següents: 

 • a) Presentar el projecte dissenyat i planificat amb una durada de 3 cursos i que inclogui les fases següents: 
  • Disseny: diagnòstic i elaboració del projecte. 
  • Implementació: compliment de la planificació i seguiment de les actuacions. 
  • Finalització: avaluació final i transferència. 
 • b) Impulsar el treball en equip i en xarxa.
 • c) Procurar les garanties que corresponguin per tal que el projecte resulti factible. 
 • d) Entregar la declaració de l'aprovació del claustre i del Consell Escolar per participar en el Programa (model disponible al portal de centre). 
 • e) No haver participat, ni estar participant, amb el mateix projecte en un altre programa d'innovació.

 Els centres interessats disposen fins al 15 d'octubre de 2018 per presentar la sol·licitud.

Podeu consultar la resta de requisits en el portal DOGC clicant en el següent enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7700/1693163.pdf