Convocatòria dels Premis del Consell Català de Formació Professional

L'ORDRE ENS/149/2018, de 28 d'agost, estableix les noves bases reguladores dels Premis del Consell Català de Formació Professional a les bones pràctiques desenvolupades en l'àmbit de la formació professional, i convoca la cinquena edició.

Es modifiquen les condicions de participació de convocatòries anteriors principalment en els següents aspectes:

  1. A més a més de persones físiques, al premi també podran optar: empreses, centres formatius i altres entitats públiques i privades que realitzen actuacions significatives que hagin contribuït a les bones pràctiques en l'àmbit de la formació professional. 
  2. Una mateixa entitat pot presentar més d'una candidatura.

Els Premis tenen caràcter honorífic i consisteixen en un guardó i un diploma acreditatiu per a cada persona física, centre formatiu i/o persona jurídica premiada.

Es convoquen 9 premis: 3 en cadascuna de les següents categories:

  • a) Bones pràctiques a les trajectòries individuals, de reconeixement de les actuacions dutes a terme per persones físiques en l'exercici de les seves professions.
  • b) Bones pràctiques als centres formatius, de reconeixement d'experiències notables dutes a terme per centres que imparteixen formació professional inicial o ocupacional.
  • c) Bones pràctiques a les empreses i altres entitats, de reconeixement de contribucions significatives a la construcció d'una formació professional de qualitat dutes a terme per entitats públiques i privades.

Poden presentar candidatures als Premis els ens locals, les institucions, les entitats i els organismes amb personalitat jurídica pròpia i amb seu a Catalunya.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 30 de novembre de 2018.

Podeu consultar les bases de la convocatòria en el següent enllaç del DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7697/1692850.pdf