Ampliació del termini per participar en la convocatòria pública per al reconeixement de projectes d'innovació pedagògica de centres educatius de Catalunya

S'ha aprovat l'ampliació del termini  per participar en la convocatòria pública per al reconeixement de projectes d'innovació pedagògica de centres educatius de Catalunya, inicialment establert el 14 de setembre de 2018 per la Resolució ENS/1542/2018, de 2 de juliol, i que la Resolució ENS/2004/2018, de 27 d'agost, fixa ara en el proper 31 d'octubre de 2018.

Podeu consultar aquesta ampliació en el següent enllaç del DOGC:http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7697/1692816.pdf

Trobareu tota la informació relativa als requisits d'aquesta convocatòria en aquest altre enllaç de la nostra comunitat virtual: 

http://compromesosambleducacio.diba.cat/news/2018/07/06/convocatoria-publica-per-al-reconeixement-de-projectes-dinnovacio-pedagogica-de-cent