Sant Vicens dels Horts: convocatòria d’ajuts per cursar estudis post-obligatoris

Per tercer curs consecutiu, l’Ajuntament aporta ajudes econòmiques per facilitar l’escolaritat de l’alumnat vicentí que ha acabat l’ESO i comença estudis post-obligatoris.  Pel curs 2018- 2019, el consistori destina 15.000 euros en beques, per contribuir al finançament de les despeses de transport públic i privat, matrícula, sortides aprovades pel centre i material escolar. Les sol·licituds s’han de presentar al SIAC, a l’Ajuntament, fins al 28 de setembre.

Se’n pot  beneficiar  l’alumnat de fins a 22 anys que estigui empadronat a Sant Vicenç dels Horts que hagi sol·licitat una beca del Ministeri d’Educació i Formació Professional per aquest curs.

Els ajuts al transport varien entre 200 i 400 euros en funció de si el centre en el qual es cursaran els estudis post-obligatoris és a Sant Vicenç dels Horts o fora.

Les beques del ministeri acostumen a arribar prop del final de curs, per això la beca municipal busca prestar l’ajut necessari a l’inici del primer curs acadèmic, mentre es tramita l’ajut estatal.

Per gaudir d’aquestes beques, la unitat familiar de l’alumne no pot superar els llindars econòmics establerts a les bases de la convocatòria.

Durant els dos cursos anteriors, l’Ajuntament va atorgar un total de 12.900 euros distribuïts en 65 ajuts: 21 per alumnat de cicles formatius o estudis universitaris fora de Sant Vicenç dels Horts i 44 per alumnes de Programes de Formació i Inserció, batxillerat i cicles formatius en centres del municipi.

Als centres de secundària de Sant Vicenç dels Horts es cursen onze cicles formatius de set famílies professionals. Podeu  consultar aquí tota l’oferta formativa d’educació post-obligatòria del municipi