Canvis en les bases del ajuts pel subministrament de fruites, hortalisses, llet i productes lactis a l'alumnat de centres educatius dins dels Programes Escolars

L' ORDRE ARP/144/2018, de 3 d'agost, de modificació de l'Ordre ARP/229/2017, de 9 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores de l'ajut per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses i de l'ajut destinat al subministrament de llet i productes lactis a l'alumnat de centres educatius dins el marc dels Programes Escolars. 

La modificació més rellevant és la realitzada a petició d'alguns centres educatius i afecta l'apartat 5.8 d) de l'annex 1,  que ara diu: 

“El repartiment de fruita es realitzarà a tots els centres educatius els dilluns o els dimarts, dins l'horari escolar, perquè els centres educatius puguin consumir-la durant la mateixa setmana del lliurament, en camions frigorífics que compleixin les normes de seguretat i higiene requerides. El repartiment de la llet es farà mensualment o amb la freqüència prevista en la Memòria presentada pel proveïdor, si aquesta freqüència és inferior al mes."

El canvi realitzat s'ha fet a petició d'alguns centres docents amb la finalitat d'assegurar que la distribució permeti el consum dels productes del Programa escolar de fruita durant la mateixa setmana en què es rebin i així assegurar que els infants els consumeixen amb la qualitat desitjada.

Podeu consultar el text complert aprovat en el següent link del portal DOGC:http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7682/1691255.pdf