Beques: aprovats els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties d'ajuda a l'estudi per al curs 2018-2019

El Reial Decret 951/2018, de 27 de juliol, estableix els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2018-2019.  

És una proposta conjunta del Ministeri d'Educació i Formació Professional i del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, que modifica la normativa anteriorment vigent introduint entre d’altres les següents modificacions:

  • Es redueix de 5,50-5,00 la nota per obtenir la beca de matrícula al primer curs d'estudis universitaris.
  • S'inclou un nou component lligat al rendiment acadèmic per a tots aquells becaris que obtinguin una nota mitjana igual o superior a 8,00 punts.
     
  • Tindran un tractament preferent les víctimes de violència de gènere i els seus fills, en excloure'ls dels requisits acadèmics per rebre les beques.
  • La quantia fixa mínima dels grup de becaris amb menys patrimoni familiar passa a ser de 1.600 euros en el curs 2018-2019, sent el curs precedent de 1.500 euros.

Segons declaracions de premsa del Govern Espanyol, les millores recollides en aquest decret  suposen 40 milions d'euros més, respecte al curs anterior  i s’han adoptat dins el marge que atorguen els pressupostos generals de l'Estat que inclouen un increment de 50 milions d'euros per al conjunt de totes les beques.Alhora anuncia  que al setembre començaran els treballs per preparar una reforma en profunditat del sistema estatal de beques i ajudes a l'estudi per al curs 2019-2020. Aquesta reforma s'estudiarà amb les organitzacions que conformen la comunitat educativa.  Serà benvinguda!

Podeu consultar la normativa aprovada en el BOE de l'1 d'agost de 2018: https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/01/pdfs/BOE-A-2018-10941.pdf