Publicació de la relació de centres educatius que ofereixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius el curs 2018-2019.

La RESOLUCIÓ ENS/1776/2018, de 19 de juliol, fa pública la relació de centres educatius i aules que ofereixen la formació per a les proves d'accés als cicles formatius el curs 2018-2019 al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica) i a la pàgina web del Departament d'Ensenyament (http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici ) a partir de l'endemà de la publicació al DOGC que ha tingut lloc el 26 de juliol de 2018.

La publicitat inclou:

  • a) Centres/aules de formació d'adults dependents del Departament d'Ensenyament i del Consorci d'Educació de Barcelona. 
  • b) Centres/aules de formació d'adults de titularitat privada i de titularitat pública que no depenen del Departament d'Ensenyament.
  • c) Sol·licituds d'autorització denegades.

Accedireu a la Resolució comentada clicant en el següent enllaç del portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7672/1689004.pdf