Modificació de la convocatòria d'acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

La RESOLUCIÓ ENS/1734/2018, de 20 de juny, modifica la Resolució ENS/2423/2017, de 29 de setembre, per la qual s'obria convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2017- 2018.

Les modificacions introduïdes són bàsicament les següents:

  • S'amplia el nombre màxim de places en 45, passant de 1.810 a 1.855 places.
  • Les noves places es destinen a un nou àmbit: el d'atenció en emergències sanitàries.

Trobareu tota la informació de la convocatòria modificada en el següent enllaç de la nostra comunitat virtual: 

http://compromesosambleducacio.diba.cat/news/2017/10/30/sobre-convocatoria-per-lacreditacio-de-les-competencies-professionals-adquirides-per

I la resolució comentada en aquest altre enllaç del DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7670/1688535.pdf