Modificació del procediment d'avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l'educació de persones d'adultes

La Resolució ENS/447/2018, de 12 de març, modifica el procediment d'avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l'educació de persones adultes que s'havia establert per la Resolució ENS/924/2014, de 23 d'abril.

Aquesta modificació afecta els centres i les aules de persones adultes dependents del Departament d'Ensenyament  així com les de titularitat municipal autoritzats pel Departament.

Els canvis més importants que introdueix són aquests: 

  • Una redefinició del procediment d'avaluació i certificació del curs COMPETIC Inicial.
  • Un augment de la qualificació mínima de l'alumnat de COMPETIC 1, COMPETIC 2 i COMPETIC 3 per obtenir el certificat de superació corresponent.
  • Una explicitació d'alguns dels conceptes atenyents als projectes finals.

Trobareu el text complert al portal DOCG: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7580/1665556.pdf