Publicació del calendari d'inscripció i de realització de les proves d'accés a les universitats de Catalunya per a l'any 2018

Publicació del calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a les universitats de Catalunya de l'any 2018 feta per la RESOLUCIÓ EMC/427/2018, de 8 de març, publicada en el DOGC de 14 de març.

Les dates de les convocatòries són aquestes:

Per a la prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat (PAU)

Convocatòria de juny :

  1. Dates de la prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat: 12, 13 i 14 de juny de 2018.
  2. Matrícula de la prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat dels estudiants que estiguin cursant segon de batxillerat el curs 2017-2018: del 16 al 31 de maig de 2018, ambdós inclosos.
  3. Matrícula de la prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat dels estudiants amb el títol de batxillerat o equivalent ja finalitzat (matrícula lliure): del 2 al 14 de maig de 2018, ambdós inclosos.
  4. Matrícula de la prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat dels estudiants de cicles formatius de grau superior: del 16 al 31 de maig de 2018, ambdós inclosos.

Convocatòria de setembre :

  1. Dates de la prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat: 4, 5 i 6 de setembre de 2018.
  2. Matrícula de la prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat: del 12 al 24 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Per a la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys

  1. Dates de la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys: Fase general: 14 d'abril de 2018.
  2. Fase específica: 21 d'abril de 2018.

Per a la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys :14 d'abril de 2018.

Trobareu la resolució en aquest enllaç del portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7578/1665038.pdf