Convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2018-2019

La RESOLUCIÓ ENS/330/2018, de 26 de febrer, ha aprovat la convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2018-2019.

Les dates d'inscripció són:

  • Conservatoris de música o dansa, centres autoritzats d'ensenyaments professionals de música o de dansa: del 4 al 16 d'abril de 2018.

Respecte al contingut de les proves:

  • Per a la resta de cursos, es regula a:
  • L'Ordre EDU/31/2009, de 4 de febrer, pel que fa als ensenyaments de música:

 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=472437&language=ca_ES

  • L'Ordre EDU/484/2008, de 12 de novembre, en relació als ensenyaments de dansa: 

https://dibaaps.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew%3fcido&dogc/2008/11/20081120/08316159.pdf