El Tribunal Constitucional anul·la la sanció imposada a un professor de primària que va explicar als alumnes i a les famílies les raons per secundar una vaga

El Tribunal Constitucional per sentència de 8 de febrer de 2018 dictada en el recurs d'emparament 4464/2014 anul·la la sanció imposada a un professor d'educació primària de la Conselleria de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunitats de Castilla-La Mancha per haver explicat a classe les seves raons per secundar una vaga i per haver lliurat als alumnes una nota informativa adreçada a les famílies on també informava d'aquest fet.

El Tribunal Constitucional estima el recurs d'empara i declara vulnerat el dret a la legalitat sancionadora del recurrent, anul·lant les resolucions administratives que li van imposar una suspensió de funcions i retribucions i la sentència del Jutjat del Contenciós-administratiu num. 1 de Guadalajara que les va confirmar.

En els fonaments de la sentència, s'assenyala:

  • Que  l'escàs temps de classe empleat i l'índole de la informació transmesa no suposa una indeguda utilització de recursos públics per a fins particulars com entenia la Conselleria d'Educació.
  • Que  el fet d'informar de la seva posició favorable a l'atur no comprometia l'obligada neutralitat funcionarial, perquè no implicaca per si sol un propòsit d'adoctrinar ni d'influir tendenciosament en l'alumnat.

Sentència referenciada al diari La Ley de 13 de febrer de 2018: 

http://diariolaley.laley.es/Content/Documento.aspxparams=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDA0NTY0tjRRK0stKs7Mz7M1MjC0MDAyNAYJZKZVuuQnh1QWpNqmJeYUp6plFjsWFBTll6WmQNUZGRhYmhgDALaF9phNAAAAWKE