Publicitació dels centres que duen a terme formació professional inicial en alternança en el curs 2017-2018

La RESOLUCIÓ ENS/2848/2017, de 27 de novembre, ha donat publicitat als centres que duen a terme formació en alternança simple o dual i formació en alternança en entorn laboral, en els ensenyaments de formació professional inicial , en el curs acadèmic 2017-2018.

La relació actualitzada d'aquests centres es pot consultar aquí:

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Centres_formacio_alternan%C3%A7a_17-18.pdf

Podeu ampliar la informació sobre la formació en alternança a aquesta altra adreça web de la Generalitat: 

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPGestioServeisFP/PCPFormacioAlternanDual

I accedireu a la resolució comentada al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7515/1648486.pdf