S'aprova la modificació de la resolució que implanta el primer cicle de l'educació infantil en escoles rurals

La RESOLUCIÓ ENS/1880/2017, de 26 de juliol, modifica la Resolució ENS/1423/2017, de 16 de juny, per la qual s'implanta el primer cicle de l'educació infantil en escoles rurals.

Els canvis aprovats són principalment aquests:

  • Se suprimeix l'article 3 que deia el següent:

"El mestre de segon cicle d'educació infantil de l'escola rural és també tutor dels infants del primer cicle d'educació infantil"

  • I se substitueix per aquest altre redactat de l'article 4 que passa a ser el 3:

"Tant si hi ha un grup del primer cicle de l'educació infantil com si aquest grup està integrat amb el segon cicle de l'educació infantil, en virtut dels convenis que es subscriguin amb els ajuntaments, aquests transferiran al departament d'Ensenyament la dotació econòmica per a la contractació d'un educador de llar d'infants que atendrà els infants de primer cicle de l'educació infantil, realitzarà les funcions de tutor, i es coordinarà amb el mestre del segon cicle d'educació infantil.”

A la demarcació de Barcelona aquesta resolució afecta directament al municipis de:

  • Cabrera d'Anoia:Escola Les Oliveres  
  • Monistrol de Calders: Escola L'Esqueix – ZER Moianès Ponent 

El text íntegre de la resolució el trobareu al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7425/1628875.pdf

També podeu consultar la notícia prèvia en el següent link de la CV: http://compromesosambleducacio.diba.cat/news/2017/06/27/simplanta-primer-cicle-deducacio-infantil-determinades-escoles-rurals-pel-curs-2017-