S'amplia el termini per a la realització dels programes integrals 2017 que promou el SOC i que inclouen trajectòries educatives

La RESOLUCIÓ TSF/1882/2017, de 28 de juliol, amplia el termini per a la realització de les actuacions subvencionables previstes a la Resolució TSF/2729/2016, de 24 de novembre.

De quines actuacions es tracta?

Del finançament de programes integrals, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i "que tenen per objectiu, a través d'un procés personalitzat d'acompanyament i de suport, explorar quins són els interessos i motivacions de les persones participants, orientar les seves trajectòries educatives/formatives i de futur professional i executar el seu propi projecte vital i professional amb una oferta de serveis flexible i adaptada a les seves necessitat, per tal d'inserir-se en el món laboral o bé retornar al sistema educatiu" 

  • La convocatòria anticipada per a l'any 2017, es va aprovar per l'ORDRE TSF/2729/2016, de 24 de novembre: 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7259/1559936.pdf

  • Segons les bases reguladores d'aquesta convocatòria aprovades per l'ORDRE TSF/318/2016, de 22 de novembre, són entitats beneficiàries ( base 13, apartat b): "Els ens locals o organismes vinculats. Les diferents àrees temàtiques que incideixen sobre les persones (educació, joventut, promoció econòmica, serveis socials, etc) hauran de col·laborar i coordinar-se entre elles per presentar un projecte en comú"

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7257/1559042.pdf

  • El termini màxim per finalitzar les actuacions subvencionables era segons la normativa abans ressenyada el 31 de desembre de 2017. Amb la modificació que ara s'aprova aquest termini finalitzar el 31 de març de 2018.

Accedireu a la resolució comentada en el portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7425/1628921.pdf