Concessió definitiva dels ajuts del Programa complementari d'escolarització a la primera infància per al curs 2016/17 de la Diputació de Barcelona

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de juliol de 2017, ha aprovat la concessió definitiva dels ajuts del Programa complementari d'escolarització a la primera infància per al curs 2016-2017 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

Aquest Programa està adreçat a tots els municipis amb escoles bressol de la demarcació,  amb la finalitat de contribuir a l'accés a centres i a serveis educatius públics de qualitat sota els principis:

  • D'igualtat d'oportunitats; 
  • D'educació inclusiva; 
  • D'equitat territoria; i
  • De suficiència financera. 

El centre gestor és la Gerència de Serveis d'Educació, adscrita a l'Àrea de Cultura, Educació i Esport de la Diputació de Barcelona.

Trobareu més informació a la web corporativa: http://www.diba.cat/web/educacio/ceconomica/suport-economic-llars-infants

I accedireu a tots els detalls de la concessió al següent link del BOPB de 2 d'agost de 2017: https://bop.diba.cat/anuncis.asp?anunci=022017015183