Publicació dels centres/aules de formació de persones adultes reconeguts per impartir formació per a les proves d'accés als cicles formatius al curs 2017/18

La RESOLUCIÓ ENS/1781/2017, de 19 de juliol,  resol la convocatòria per al reconeixement de centres de formació de persones adultes que imparteixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius per al curs 2017-2018.

El DOGC de 26 de juliol de 2017 publica la relació dels centres/aules reconeguts:

  • Dependents del Departament d'Ensenyament i del Consorci d'Educació de Barcelona;
  • De titularitat local i d'altres titularitats públiques no dependents del Departament d'Ensenyament;
  • I de titularitat privada.

Podeu consultar-los al següent enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7420/1627594.pdf