Sentència que condemna el pare i l'escola com a responsables pels insults d'una alumna de 13 anys a una professora a les xarxes socials


Respecte als insults proferits a una professora per una alumna de 13 anys a les xarxes socials, l'Audiència Provincial de Guipúscoa ha establert la existència de responsabilitat del pare i de l'escola  i  els ha condemnat al pagament d'una indemnització.

El tribunal considera que existeix responsabilitat per no haver actuat amb la diligència prèvia exigible, tot i les mesures dutes a terme amb posterioritat :

  • Del pare: perquè  no consta que hagués imposat pautes a la seva filla ni que hagués exercit control dels dispositius tecnològics que li va proporcionar, assegurant que el seu ús fos correcte.
  • Del centre en què la menor cursava els seus estudis: perquè no va vigilar l'actuació dels seus alumnes tant a classe com a la resta de les dependències, ni va implantar normes d'ús dels dispositius tècnics,  com tampoc  va adoptar cap solució quan els professors li van comunicar situacions d'indisciplina, propiciades per l'actuació de la menor.

Sentència 139/2016 de 27  de maig de 2016, Recurs 2369/2015, publicada al Diari La Ley núm. 8987, Secció Jurisprudència, el 25 de maig de 2017.