S'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2017/18

La RESOLUCIÓ ENS/1109/2017, de 16 de maig, obre la convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2017-2018.

A la convocatòria actual se seleccionaran un total de 8 centres educatius: 6 instituts i 2 centres privats sostinguts amb fons públics que reuneixin els següents requisits:

  • a) Impartir ensenyaments professionals.
  • b) Tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo.

La Generalitat dotarà els centres seleccionats amb els següents recursos:

  • a) Assessorament per al desenvolupament de les activitats en capacitats emprenedores i la creació d’empreses o d’autoocupació.
  • b) Formació, a través de les xarxes d’emprenedoria del Programa adreçada als participants del projecte d’emprenedoria i, eventualment, a altres membres de l'equip de direcció i coordinació.
  • c) Documentació adient pel desplegament del Programa.

Trobareu la resta de requisits per participa-hi a la Resolució ENS/2096/2015, de 14 de setembre (DOGC núm. 6963, de 25.9.2015) que va crear aquest programa: 

http://:http://http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=703456&language=ca_ES

El termini per presentar la sol·licitud és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC el 24/05/2017.

Trobareu el text íntegre de la convocatòria al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7376/1613579.pdf