Preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2017/18 en la modalitat a distància pels ensenyaments: ESO,CFGM,CFGS, cursos de preparació i d'altres

Per RESOLUCIÓ ENS/896/2017, de 24 d'abril, s'ha aprovat el procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya (IOC) per al curs 2017-2018 en la modalitat a distància, pels ensenyaments:

  • Educació secundària obligatòria (annex 1); 
  • Batxillerat (annex 2); 
  • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà i superior (annex 3);
  • El curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior, i la formació per a la prova d'accés (annex 4);
  • Idiomes ( annex 5).

Per a accedir a un ensenyament o curs impartit a l'IOC cal formalitzar una sol·licitud de preinscripció, la qual es presenta al registre telemàtic mitjançant l'aplicació disponible al web de l'IOC (http://ioc.xtec.cat), les 24 hores del dia, durant els terminis previstos per a cada ensenyament a l'annex corresponent. Per a cada ensenyament, nivell o curs, s'assigna a les sol·licituds un número de sol·licitud correlatiu, vàlid per al sorteig d'assignació de places o de desempat, quan escaigui.

Als annexos de la resolució consten el calendari, la matrícula i els requisits de cadascun dels ensenyaments ofertats.

Trobareu tota la informació al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7359/1606637.pdf