El TS augmenta la indemnització per cessament del personal indefinit no fix de l'Administració Pública per cobertura reglamentària

El Ple de la Sala Quarta del Social del Tribunal Suprem en sentència 257/2017 de 28 Març 2017, recurs 1664/2015, ha tancat la qüestió de la indemnització que pertoca en el supòsit de cessament de personal indefinit no fix de l'Administració Pública com a conseqüència de cobertura reglamentària de la plaça per funcionari/a després de l'oportú concurs.

Aquest tema havia estat objecte de diversos pronunciaments contradictoris. El Suprem finalment dictamina que la indemnització  pertinent és la de 20 dies per any de servei, amb el límit de 12 mensualitats, com si fos un acomiadament objectiu.

Llegit a Diari La Ley, Núm. 8968, Secció Jurisprudència, 26 d'abril de 2017.

1
Categories:
Actualitat jurídica
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica