S'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017 amb places per a l'àmbit educatiu

L'ACORD GOV/48/2017, de 18 d'abril, aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017 amb  7.721 places  incloses les corresponents al 10% addicional.

A l'àmbit educatiu concretament aquestes:

Personal funcionari:

  • Cos de mestres: 336 places. Places addicionals (10%): 37 places Total de places: 373 Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 19 places
  • Cos de professors d'ensenyament secundari: 1.442 places. Places addicionals (10%): 160 places Total de places: 1.602 Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 80 places
  • Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes: 13 places. Places addicionals (10%): 1 plaça Total de places: 14 Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça
  • Cos de professors d'arts plàstiques i disseny: 10 places . Places addicionals (10%): 1 plaça Total de places: 11 Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça

Personal laboral:

  • Categoria de tècnic/a especialista d'educació infantil, grup C1: 380 places Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 19 places
  • Categoria de tècnic/a de centres de disminuïts psíquics, grup C2: 28 places Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 2 places
  • Categoria de professor/a de l'INEF, grup A1: 10 places Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça

D'altra banda, també s'aprova la convocatòria de 151 places en règim de personal laboral fix de la Generalitat de Catalunya adreçades a persones amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual.

El DOGC de 20 d'abril de 2017 publica l'aprovació d'aquesta oferta, i el trobareu aquí: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7353/1605206.pdf