S'obre la convocatòria del Premi Participa a l'Escola per a l'any 2017.

La RESOLUCIÓ EXI/543/2017, de 9 de març, obre la convocatòria del Premi Participa a l'Escola per a l'any 2017 organitzat per la  Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya.

La finalitat és fomentar la planificació de noves experiències que fomentin:

  • La participació ciutadana en l'àmbit escolar, o
  • La pràctica o l'aprenentatge de valors democràtics a l'escola.

El Premi que preveu aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores generals aprovades per l'Ordre/EXI/158/2016, de 15 de juny,  i que trobareu al següent enllaç del portal jurídic de Catalunya: http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=743606

Els projectes o accions han d'haver estat desenvolupats durant el curs escolar 2016-2017

L'import destinat a l'atorgament d'aquest Premi és d'11.000,00 euros.  El Premi té dues modalitats:

  • Per a escoles ubicades en municipis de fins a 20.000 habitants;
  • Per a escoles ubicades en municipis de més de 20.000 habitants.

El centre guanyador del Premi, en cadascuna de les dues modalitats, rebrà un diploma de reconeixement pel projecte desenvolupat i un import màxim de 5.500 euros.

El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) que ha tingut lloc el 21 de març de 2017 i finalitza el 31 de juliol de 2017.

Les sol·licituds es presentaran mitjançant un model normalitzat des de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat) o presencialment al Registre de la Subdirecció General de Qualitat Democràtica (c/Tapineria, 10, 5a planta, 08002 Barcelona), sens perjudici del que estableix l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic de les administracions públiques catalanes i l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Trobareu la resolució de la convocatòria al portal DOGC en el següent enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7333/1598142.pdf