Es publiciten els centres que durant el curs 2016-2017 imparteixen el curs de formació específic per a l'accés a CFGM i CFGS i el curs de preparació a les proves d'accés als CFGS

La RESOLUCIÓ ENS/547/2017, de 13 de març, publicita els centres que durant el curs 2016-2017 imparteixen el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà (CFGM) i de grau superior (CFGS) i el curs de preparació a les proves d'accés als cicles de grau superior (CFGS).

Aquesta resolució no conté la relació de centres sinó que a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC (que va tenir lloc el 21 de març de 2017)  remet a la seva consulta a través de:

Trobareu la resolució comentada al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7333/1598256.pdf