Projecte de Reial Decret per a la regulació i els procediments de reconeixement de les qualificacions professionals adquirides en altres països de la Unió Europea


S'ha publicat al portal de transparència del Govern de l'Espanya una actualització de l'estat de tramitació del projecte de Reial Decret pel qual s'estableixen la regulació i els procediments per al reconeixement de les qualificacions professionals adquirides en altres estats membres de la Unió Europea als efectes d'accedir i exercir una professió.
 

Aquest projecte pretén transposar la Directiva 2013/55/UE, de 20 de noviembre. Entre les novetats que incorpora es troben aquestes:

  • Preveu una targeta professional europea que facilitarà la mobilitat temporal i el reconeixement automàtic.  Ara bé aquest sistema de reconeixement automàtic recau sobre la base d'uns requisits de formació mínims harmonitzats i dependrà de la notificació en temps oportú, pels Estats membres, de títols de formació nous o modificats i de la seva publicació.
     
  • Estableix un "mecanisme d'alerta" per advertir a tots els Estats membres quan, a causa d'una mesura disciplinària o d'una condemna penal, un/a professional ja no estigui autoritzat a exercir, fins i tot amb caràcter temporal, les seves activitats professionals en un Estat membre.
  • Determina que el mecanisme d'alerta específic per als professionals de la salut en virtut de la Directiva 2005/36 / CE, s'apliqui també als veterinaris, així com als professionals que exerceixen activitats relacionades amb l'educació dels menors, inclosa l'educació i la atenció a la primera infància.
  • Tot i que ja s'estableix l'obligació per als professionals de disposar dels coneixements lingüístics necessaris, es preveu, per transposició de la directiva, la possibilitat que les autoritats competents comprovin els coneixements lingüístics després del reconeixement de les qualificacions professionals i, en particular al cas de les professions amb implicacions per a la seguretat dels pacients, aquesta comprovació de competència lingüística s'efectuï abans que el professional comenci a exercir la professió a l'Estat membre d'acollida.
     

El projecte de Reial Decret el trobareu en aquest enllaç:

http://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/normaelaboracion.htm?id=NormaEVB-38331&lang=es&fcAct=2017-03-01T10:27:49.531Z