Una macro enquesta europea destaca el valor de la FP

El Centre Europeu per a la Formació Profession (CEDEFOP) al difon els resultats d'una enquesta realitzada a tots els estats de la UE sobre l'opinió de la ciutadanaia europea en vers la formació professional. Els resultats mostren un elevat nivell de coneixement d'aquests estudis i una elevada valoració. Més enllà de l'opinió general de la ciutadania, les dades mostren un elevadíssim nivell de satisfacció de les persones que han estudiat FP amb els estudis realitzats, les competències professionals adquirides i el nivell d'inserció laboral que han assolit amb aquests estudis.

2
Etiquetes:
FP, Europa
1
Categories:
Observatori FP
2
Grups de treball:
Observatori FP, Orientació