El TS rebutja el recurs interposat per la CEAPA contra la reforma Wert en la normativa de beques

El Ple de la Sala del contenciós-administratiu, en sentència de 5 de desembre de 2016, ha desestimat el recurs de cassació plantejat per la Confederació Espanyola d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (CEAPA)  contra el Reial decret 609/2013, de 2 d'agost, pel qual es modificava parcialment el Reial decret 1721/2007 , de 21 de desembre, sobre règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades, i s'establia els llindars de renda i patrimoni familiar així com les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2013-2014.

El recurs al·legava que des del punt de vista material es vulnerava la legalitat  tant per l'exigència d'una nota mínima per a l'obtenció de la beca, com per l'establiment d'una part variable pel que fa a la seva quantia. Aquest enduriment de les condicions exigides per a l'obtenció de les beques i ajudes atemptava contra el objectiu de remoure qualsevol obstacle social i econòmic en l'àmbit de l'ensenyament.

El TS sentencia que aquesta vulneració no existeix :

  • D'una banda: "l'ocupació del criteri del rendiment acadèmic ve a justificar-se com un mitjà per al foment de la responsabilitat dels estudiants, en el marc d'uns recursos públics que resulten sempre limitats i que reclamen l'eficiència en la seva assignació a les diferents comeses a què es destini"
     
  • D'altra banda: "amb el nou sistema, a la part variable de la quantia de la beca obtindran més import els que acrediten les condicions econòmiques més desfavorables i un major rendiment acadèmic i menys els que en canvi es troben en la situació inversa"

Llegit a Diario La Ley de 2 de febrer de 2017, secció de jurisprudència comentada.