S'ha aprovat un nou decret per a l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i la regulació de la corresponent prova d'accés

El DECRET 5/2017, de 17 de gener, estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i regula la seva prova d'accés.

  • Modifica el Decret 25/2008, de 29 de gener, per incloure-hi diverses especialitats i potenciar diferents perfils dins de cada especialitat.

Podeu llegir aquest decret del 2008 en la versió inicial publicada al DOGC: http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=468885&language=ca_ES&action=fitxa

Segons consta al prèambul del nou decret, l'objectiu cercat amb la reforma ha estat:

  • Apropar la normalització de l'aprenentatge musical vinculat a la música tradicional, a la música moderna i el jazz, a les noves tendències dins el camp de la música, i establir perfils professionalitzadors, reconeixent així la importància que té per a la nostra societat la pràctica i la creació musical més actual.
  • I regular diversos aspectes de l'ordenació de les especialitats d'acordió diatònic, fiscorn baix i percussió moderna dins els ensenyaments de música de grau professional.