Publicació de les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2016-2017

La RESOLUCIÓ ENS/2563/2016, de 14 de novembre, aprova les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2016-2017.

Podeu consultar totes les plantilles aprovades al següent enllaç del DOGC:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7250/1554604.pdf

Són 1008 fulls, però estan estructurats segons els següents criteris:

  • Annex 1: escoles públiques, centres d'educació especial i zones escolars rurals
  • Annex 2: instituts i seccions d'instituts d'ensenyaments secundaris, escoles oficials d'idiomes i escoles d'art i superiors de disseny
  • Annex 3: instituts escola
  • Annex 4: serveis educatius
  • Annex 5: centres de formació de persones adultes amb indicació dels que estan ubicats a centres penitenciaris 
  • Annex 6: Institut Obert de Catalunya 

Tots els annexos s'ordenen d'acord amb el criteri d'àrea territorial, municipi, centre i lloc de treball.

Les places que consten en números decimals són dotacions de jornada inferior a la completa.