Desencaix de perfils formatius i mercat de treball: no estudieu per ser paranyers, caçadors i altres oficis boscans!

El Centre Europeu per a la Formació Professional (CEDEFOP) acaba de fer públic un document amb metodologia innovadora on s'identifica el desencaix entre l'oferta i la demanda d'ocupació segons perfils formatius als diferents estats europeus. En el capítol corresponent a Espanya es posa de relleu l'existència d'una important demanda no satisfeta en els següents perfils:

 • Especialieste en TIC
 • Enginyers i personal qualificat en tasques producrtives
 • Personal directiu i de gestió
 • Comerç i màrqueting
 • Professionals del sector naval
 • Metges i personal sanitari

Aquests perfils inclouen tant perfils de formació superior com de formació professional, sobretot de grau superior. En l'altre extrem, un grup important de perfils professionals tenen ara per ara un baix nivell d'ocupabilitat en sectors amb baixa demanda o amb dificultat per absorvir l'oferta existent.  Segons l'estudi, els perfils i sectors amb menys recorregut serien:

 • Algunes ocupacions del sector primari
 • Operaris de maquinària
 • Algunes Ocupacions de la construcció
 • Algunes ocupacions del sector manufacturer
 • Algunes ocupacions del sector terciar

Com es pot comprovar es tracta en aquest cas de perfils i sectors molt genèrics, per la qual cosa cal aprofundir en cadascun dels exemples per concretar les ocupacions amb menys perspectiva d'ocupació. Aquest sera el cas d'lagunes ocupacions del sector forestal, que continuen figurant en les taxonomies i estadístiques laborals com seria el dels "paranyers, caçadors i altres oficis del bosc"...


 

1
Categories:
Observatori FP
2
Grups de treball:
Observatori FP, Orientació