Valoracions qualitatives de participants a accions formatives (VIII). Primers auxilis per a mestres i educadores d'escoles bressol municipals.

Valoracions qualitatives de participants d'algunes accions formatives sobre el que pensen que podran aplicar al seu lloc de treball i sobre aquells elements que els han cridat més l'atenció. 

Accés a més valoracions d'accions formatives en educació.

Primers auxilis per a mestres i educadores d'escoles bressol municipals.

Marta Garcia, mestra de l'Escola Bressol Municipal Talaia de Vallirana

Què penses que podràs aplicar al teu lloc de treball?

El que considero que podré aplicar és que, en el cas d'emergència, ja sigui caiguda, cop, etc... podré saber en tot moment el que podré fer, ja que una part del curs és va dirigir a resoldre possibles situacions que podria passar en el meu lloc de treball.

Quins elements del curs t'han cridat especialment l'atenció o t'han sorprès més?

Que en el procediment del PAS (Protegir, Avisar, Socórrer), primer és protegir-se a un mateix i desprès avisar, quan normalment el que fas primer en el cas d'emergència és avisar. Que sempre és millor intentar actuar sabent els procediments que s'han de seguir per tal de poder donar una oportunitat de vida o qualitat a l'accidentat fins que arriben els sanitaris.