Santa Perpètua de Mogoda: I Fòrum Educatiu Local

El dissabte 2 de juliol, el Regidor d'Educació de Santa Perpètua de Mogoda, Sr. Antonio Egea, inaugurava el I Fòrum Educatiu Local amb l'assistència de més quaranta ciutadanes i ciutadans compromesos en fer del municipi una Ciutat Educadora, a través d'un instrument de planificació estratègica i de participació ciutadana: el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC).

També un dissabte, el12 de març de 2016, s'havia presentat a la ciutadania, en una jornada participativa, el PEC, on es van debatre les prioritats educatives de la ciutat i es va adoptar el següent hashtag, per a donar conèixer el projecte i les accions que se'n derivin:

#SPMEduca

En aquella sessió, es va presentar la diagnosi educativa i van tenir lloc els tallers participatius per valorar l’educació a Santa Perpètua i fer propostes de millora, centrats en quatre àmbits: escolar, fora escola, formació d'adults i transició escola-treball i la coresponsabilitat educativa.

Les propostes recollides es van incorporar a la diagnosi educativa i van servir per iniciar els treballs del Grup Impulsor, al qual s'hi van interessar, per formar-ne part, ja en aquella primera jornada, una vintena de persones.

El Grup Impulsor s'ha implicat en el procés participatiu que permès elaborar el Mapa de Recursos Educatius i el Mapa de Visions Ciutadanes a més de l'organització del I Fòrum Educatiu Local, que va tenir lloc el passat dissabte de 9:30 a 13:30h.

En aquest I Fòrum, obert novament a tota la ciutadania de Santa Perpètua, es van presentar, debatre i validar les línies estratègiques del PEC, i, en una votació en el Plenari es van prioritzar les propostes d’actuació i es van crear els Grups de Treball, per portar-les a terme durant el curs vinent.

Les línies de treball prioritzades, per a cada àmbit, van ser les següents:

Àmbit escolar

  • Potenciar la motivació per aprendre, a través de projectes d’innovació educativa i de la relació entre l'escola i l'entorn

Àmbit ciutat educa

  • Fer que l’espai públic i la mobilitat a Santa Perpètua estiguin pensades per a l’educació i l’ús d’infants, adolescents i famílies

Àmbit fora escola

  • Treballar l’Educació en Valors a la ciutat a través de l’esport, la cultura, el lleure, els centres educatius i les famílies

Àmbit Adults i TET

  • Fomentar el retorn a l’educació dels i de les adolescents que han abandonat l’educació secundària obligatòria

La cloenda del I Fòrum Educatiu Local va anar a càrrec del Regidor d'Educació, Sr. Antonio Egea que va explicar quins seran els propers passos del PEC, al llarg de l'any.

Tot el procés ha comptat amb el suport de la Gerència de Serveis d'Educació de l'Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona.