Publicació d'un seguit de convenis de col·laboració entre la Generalitat i diferents Consells Comarcals per a la delegació de competències en la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador

Per RESOLUCIÓ ENS/1606/2016, de 20 de juny, es dóna publicitat a vuit convenis de col·laboració relatius a la delegació de competències en la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i els següents consells comarcals:

  1. Berguedà,
  2. Garrotxa,
  3. Pla de l'Estany,
  4. Ripollès,
  5. Selva,
  6. Pallars Sobirà,
  7. Conca de Barberà, i
  8. Montsià, 

Podeu accedir al text íntegre d'aquests convenis al següent enllaç del DOGC del 30 de juny de 2016:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7152/1511298.pdf