Convocatòria d'ajudes per a participar en el programa espanyol per a l'educació complementària d'alumnes " Recuperació i Utilització Educativa de Pobles Abandonats "

El BOE de 3 de juny de 2016 ha publicat un extracte de la Resolució de 29 de maig de 2016, de la Secretaria Espanyola d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen ajudes per a participar en el programa  per a l'educació complementària d'alumnes "Recuperació i Utilització Educativa de Pobles Abandonats"durant els torns d'estiu de 2016.

La trobareu en el següent enllaç del BOE:

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/03/pdfs/BOE-B-2016-24387.pdf

Qui pot participar: 

  • "Grups d'alumnes de centres docents espanyols i de Seccions espanyoles en centres d'altres països membres de la Unió Europea que cursin 3r o 4t d' Ensenyament Secundari Obligatori i Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Batxillerat. En qualsevol cas , l'edat màxima de participació de la convocatòria serà de 18 anys complerts en l'any de la convocatòria".  

Objecte: 

  • "Ajudes per a la participació en les activitats programades en el programa " Recuperació i utilització educativa de pobles abandonats " de Búbal ( Osca ) , Granadilla ( Càceres ) i Umbralejo ( Guadalajara ). 

Període: durant l'estiu de 2016.

Import de la convocatòria:  48.513,62 euros per a un total de 525 alumnes.