Aprovat el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs 2016-2017

Per RESOLUCIÓ ENS/1384/2016, de 27 de maig,  la Generalitat  ha aprovat el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs 2016-2017.

El preu màxim amb caràcter general és de 6,20 euros/alumne/dia, IVA inclòs. I per als comensals esporàdics, el preu pot ser de fins a un màxim de 6,80 euros/alumne/dia, IVA inclòs.

Aquest preu màxim comprèn, a més de l'àpat, l'atenció directa a l'alumnat durant el temps de la prestació del servei de menjador i els períodes de temps anteriors i posteriors, des de que acaben les classes del matí fins que comencen les de la tarda amb una durada màxima de dues hores i mitja en total. 

Podeu trobar la Resolució al DOGC del 3 de juny de 2016 en el següent enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7134/1502688.pdf