S’obre el termini d’autorització i comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2016-2017

La RESOLUCIÓ ENS/979/2016, de 13 d'abril, obre el procediment d'autorització i comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2016-2017 ( DOGC Núm. 7104 - 21.4.2016)

La convocatòria s'adreça:

  • I als inclosos que volen impartir altres programes diferents dels que hi tenen reconeguts.

Sol·licituds : Abans del 13 de maig de 2016:

Es manté l'autorització per impartir els programes de formació i inserció del mateix o mateixos perfils professionals als centres educatius i els establiments inclosos en la Resolució ENS/2000/2015, de 3 de setembre, abans citada. Aquests centres i establiments han de comunicar als Serveis Territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona, abans del 13 de maig de 2016, quins programes de formació i inserció volen oferir, d'entre els que tenen autoritzats, i la data prevista d'inici, o bé que renuncien a l'autorització per a impartir programes de formació i inserció.

Podeu consultar la RESOLUCIÓ ENS/979/2016, de 13 d'abril,  que obre l'actual convocatòria al portal DOGC:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7104/1488530.pdf