ANUNCI de convocatòria de subvencions a favor d'entitats sense finalitat de lucre promoguda per la Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona per finançar projectes educatius a realitzar dins la província de BCN durant l'any 2016

La convocatòria de subvencions per finançar projectes educatius a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2016, a favor d'entitats sense finalitat de lucre, promoguda per la Gerència de Serveis d'Educació, té, entre d'altres, els següens requisits:

Qui pot participar ? : Associacions, fundacions i entitats sense finalitat de lucre en l'àmbit educatiu que tinguin domicili social a la província de Barcelona. Queden expressament excloses les associacions de pares i mares i les seves federacions, així com les entitats de caràcter mercantil.

Quins projectes ?: projectes educatius desenvolupats durant el període comprés entre l'1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016.

Quants diners ? : Import global de  tota la convocatòria: DOS-CENTS MIL EUR (200.000 EUR)

Quan es pot demanar ?: Termini de presentació de sol·licituds. Trenta dies naturals a partir del dia següent de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona que va tenir lloc el passat 31 de març de 2016.

Més informació al BOPB: https://goo.gl/kF1Ruk