La Generalitat fa publica la relació actualitzada dels centres que duen a terme formació professional en alternança

La RESOLUCIÓ ENS/634/2016, de 4 de març, (DOGC Núm. 7079 - 15.3.2016) dóna publicitat dels centres que, en el curs acadèmic 2015-2016, duen a terme formació en alternança simple o dual  i la formació en alternança en entorn laboral, en els ensenyaments de formació professional inicial així com dels centres que se n'han desvinculat.

Teníu tota la informació al DOGC  a: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7079/1480204.pdf

1
Etiquetes:
FP dual
1
Categories:
Actualitat jurídica