Convocatòria de les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors de música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, i disseny, per al curs 2016/17.

La RESOLUCIÓ ENS/520/2016, de 26 de febrer, (DOGC Núm. 7072 - 4.3.2016) 

  • 1: convoca les proves d’accés  específiques als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, en els centres de titularitat pública i de titularitat privada, corresponents al curs 2016-2017, a per les persones aspirants que no tenen el requisit acadèmic,
  • 2: aprova les bases que regeixen la convocatòria.

Més informació sobre les bases i el model de sol·licitud a: http://tauler.gencat.cat

Trobareu el text normatiu  sencer al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7072/1478115.pdf

1
1
Categories:
Actualitat jurídica
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica