Valoracions qualitatives de participants a accions formatives (VI). La planificació educativa municipal: un mecanisme d'equitat i cohesió social.

Valoracions qualitatives de participants d'algunes accions formatives sobre el que pensen que podran aplicar al seu lloc de treball i sobre aquells elements que els han cridat més l'atenció. 

Accés a més valoracions d'accions formatives en educació.

La planificació educativa municipal: un mecanisme d'equitat i cohesió social

Ricard Montalbán, Cap de Secció d'Escoles Municipals de l'Hospitalet de Llobregat.

Què penses que podràs aplicar al teu lloc de treball?

La recollida sistemàtica de dades i de tractament d'informació que permetin valorar i decidir – (al govern municipal) sobre les polítiques públiques que afavoreixin la igualtat d'oportunitats i l'equitat. Cal una revisió constant de les decisions en una societat que canvia de forma tan accelerada.

Quins elements del curs t'han cridat especialment l'atenció o t'han sorprès més?​

Repensar i revisar el model de servei públic de les escoles bressol, valorant si les decisions actuals donen resposta, en termes de cohesió i equitat als canvis socials, familiar i econòmics que ha sofert la nostra societat en els darrers anys, per tal de readaptar, si s'escau, aquestes decisions a les noves necessitats i demandes.