S’obre convocatòria per seleccionar el director o la directora dels centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament

La Generalitat per RESOLUCIÓ ENS/189/2016, de 21 de gener, (DOGC de 29 de gener de 2016, Núm.7048)  convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora dels centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

El termini de presentació de sol·licituds i de lliurament del projecte de direcció és: des del dia 1 al 17 de febrer de 2016, ambdós inclosos.

Els models de sol·licitud es poden obtenir als serveis territorials del Departament d'Ensenyament, al Consorci d'Educació de Barcelona o a l'adreça d'Internet: http://educacio.gencat.cat/portaldecentre

Podeu consultar la resta de requisits de la convocatòria, nombre de places ofertades i descripció del procés de selecció i de nomenament, accedint a aquesta adreça del portal  DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7048/1471438.pdf

1
Categories:
Actualitat jurídica
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica