Valoracions qualitatives de participants a accions formatives (V). La gestió del servei local d'escola bressol.

Valoracions qualitatives de participants d'algunes accions formatives sobre el que pensen que podran aplicar al seu lloc de treball i sobre aquells elements que els han cridat més l'atenció. 

Accés a més valoracions d'accions formatives en educació.

La gestió del servei local d'escola bressol.
Sílvia Lombarte,
responsable dels programes de primera infància, educació comunitària i convivència de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Quins elements del curs t'han cridat especialment l'atenció o t'han sorprès més?

M'ha sorprès força el model de gestió per competències, penso que les administracions estem molt lluny d'aplicar aquests models, però que s'ha de començar a plantejar. Des del meu lloc de feina intentaré aplicar alguns elements que es van plantejar, però penso que ha de ser un plantejament més global d'administració i que ha de ser RRHH qui aposti per aquest model.

Un altre aspecte que m'ha cridat l'atenció és la poca consciència que tenim els tècnics referents d'aquest servei, en quan a la nostra funció directiva i de lideratge que exercim o hauríem d'exercir en el servei, considero que el marge d'intervenció és suficientment ampli com perquè puguem exercir aquest rol.

Què penses que podràs aplicar al teu lloc de treball?

En el meu cas, m'estic iniciant com a responsable del Servei Local d'Escoles Bressol, per tant, aquesta formació m'ha estat molt útil i aplicable. En primer lloc m'ha servit per situar-me en les diferents tasques que he desenvolupar com a tècnica responsable del servei, també per aprofundir en els següents aspectes: com organitzar les diferents àrees de gestió, definir el model, establir eines de coordinació, organitzatives i de gestió econòmica, així com per poder elaborar un pla de difusió i establir un sistema de gestió i qualitat del servei. Per altra banda, hem treballat diferents aspectes de bon lideratge, coaching i funció directiva, que ens han fet reflexionar sobre el nostre rol a l'hora de dirigir equips. Considero molts dels aspectes de la formació que he rebut poden ser aplicats en d'altres àmbits de treball dels quals sóc responsable.

També m'ha resultat molt enriquidor, poder compartir experiències amb company/es d'altres ajuntaments que tenen realitats i experiències molt diverses, i que m'han ampliat la visió i les possibilitats d'execució del servei.