S'ha publicat el conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i la Generalitat de Catalunya, per a la gestió de beques i ajuts a l'estudi.

En el DOGC de 7 de gener de 2016, Núm. 7032, es publica la  RESOLUCIÓ ENS/3039/2015, de 21 de desembre, que  dóna  a conèixer  el Conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i el Departament d'Economia i Coneixement, per a la gestió de beques i ajuts a l'estudi corresponents al curs acadèmic 2015-2016.

L'àmbit material d'aquesta col·laboració comprèn la gestió, concessió i pagament de les beques i ajuts per a cursar estudis reglats que es concedeixin als qui segueixin els seus estudis a Catalunya qualsevol que sigui la seva nacionalitat.

Podeu accedir al contingut del conveni en el següent enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7032/1465964.pdf

1
Etiquetes:
beques
1
Categories:
Actualitat jurídica
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica