Convocatòria per a la concessió de subvencions als centres d'educació infantil i d'ensenyament primari i secundari, públics i concertats, per utilitzar els equipaments pedagògics de la Xarxa de Parcs Naturals gestionada per la DIBA

En el BOPB del 7 de gener de 2016 s'ha publicat l' anunci amb les bases específiques i la convocatòria per a la concessió de subvencions  per part de la Gerència de Serveis d'Espais Naturals de  la Diputació de Barcelona en l'àmbit de l'educació ambiental.

Qui pot demanar-la: Els centres d'educació infantil i d'ensenyament primari i secundari, públics i concertats, ubicats dins de l'àmbit de la província de Barcelona.

Objecte de la subvenció: Pagament d'una part de l'import per alumne i dia en estades als equipaments d'educació ambiental existents a la Xarxa de Parcs Naturals, que gestiona la Diputació de Barcelona, durant l'any 2016. L'estada pot tenir una durada de 2 a 4 dies, inclosa la pernoctació

Import individualitzat de les subvencions. Es determinarà de forma proporcional entre les escoles sol·licitants, en relació als punts assignats. Hi ha dues modalitats:

  1. L'import de la subvenció serà com a màxim del 40% del preu de l'estada per dia i assistent, per a les escoles ubicades en municipis situats totalment o parcial dins de l'àmbit dels parcs que gestiona la Diputació de Barcelona.
  2. Per a la resta d'escoles situades a municipis que no estan integrats dins de l'àmbit territorial dels parcs, la subvenció serà com a màxim del 20% del preu de l'estada per dia i assistent.

Régim de concessió: concurrència competitiva.

Terminis:

  1. De presentació de les sol·licituds: S'estableixen dos períodes de sol·licitud de la subvenció. El primer termini de presentació començarà l'endemà de la data de publicació la convocatòria i finalitzarà el 29 de febrer de 2016 inclòs, i el segon termini de presentació és des de l'1 d'octubre de 2016 fins al 30 de novembre de 2016, inclòs.
  2. De justificació: com a màxim, el dia 30 de setembre de 2016, en la primera convocatòria i el 28 de febrer de 2017, en la segona convocatòria.

Més informació al portal BOPB: https://bop.diba.cat/anuncis.asp?anunci=022015028577

1
Etiquetes:
subvencions
1
Categories:
Actualitat jurídica
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica