Més de la meitat d'alumnes catalans d'FP es desplacen per estudiar fora del seu municipi

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Edat escolar. Curs 2014-2015. El curs 2014-2015 els alumnes catalans que han cursat ensenyaments en cicles formatius són 112.589. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), més de la meitat d’aquests alumnes  es desplacen a centres d’ensenyament de fora del seu municipi de residència per estudiar (60.702 estudiants, el 53,9%), mentre que 51.887 alumnes (el 46,1%) estudien en centres del mateix municipi.
 

1
Categories:
Observatori FP
1
Grups de treball:
Observatori FP