Les 9 cooperatives formades per alumnes de 5è de primària de Vic, han quedat constituïdes

Per 4rt curs consecutiu, el projecte cultura emprenedora a les escoles, s’instal·la als centres educatius de Vic oferint la possibilitat als seus alumnes de crear una cooperativa de treball.

Al llarg d’aquests quatre anys d’implementació del projecte, s’hi ha incorporat progressivament les escoles de primària que van mostrar interès en participar-hi. D’aquesta manera, en la nova edició del projecte hi participen les escoles Dr. Joaquim Salarich per quart any, el Col·legi Sagrat Cor per tercer any, el Col·legi Fedac Vic – Pare Coll per segon any i el Col·legi Escorial que s’incorpora per primera vegada aquest curs 2015/16.

Durant aquest primer trimestre, els alumnes de les escoles participants, han estat treballant de valent per a crear la seva cooperativa. Tan és així que en aquest període els joves emprenedors han escollit els membres de l’equip directiu, han treballat en la creació els estatuts i la sol·licitud del CIF, han elaborat les fitxes dels socis, han creat un logotip i una pàgina web amb informació de a la cooperativa, i fins i tot han fet una videoconferència amb una de les responsables del projecte. Un cop totes les cooperatives hagin acabat aquesta fase prèvia de preparació de la documentació per a la cooperativa, arribarà el torn de plantejar els productes que es vendran el dia de mercat.

Com a novetat d’aquest nou curs escolar, des de l’Ajuntament de Vic i a càrrec d’Elisenda Foradada de la Universitat de Vic, s’ha ofert un taller de creativitat per als mestres amb la finalitat d’oferir eines i estratègies concretes per a la generació d’idees mitjançant diferents tècniques i eines que ajudin a desenvolupar el potencial creatiu dels seus alumnes, focalitzat en la generació d’idees creatives per a l’elaboració de productes innovadors.

Després d’haver seguit aquests primers passos en la constitució d’una societat cooperativa, els alumnes de l’escola Dr. Joaquim Salarich han batejat les seves cooperatives amb el nom de Salarich Vic (http://salarichvic.blogspot.com.es) i Salarich Pro (http://salarichpro.blogspot.com.es).

En el cas del Col·legi Sagrat Cor, durant aquest primer trimestre els alumnes han estat treballant les habilitats dels emprenedors, han parlat sobre els arguments a favor i en contra de constituir una Societat Anònima o una Societat Cooperativa, així com han treballat el funcionament de les assemblees i les votacions. Amb la visita de l’Anna Esmarats, directora de màrqueting i comunicació de la Cooperativa Plana de Vic, els alumnes han pogut conèixer de primera mà el model d’organització d’una cooperativa, per acabar decidint així el tipus d’entitat més convenient per al seu projecte, essent aquest model de treball el que finalment han escollit per a les seves cooperatives Un tic i Material 100%.

Pel que fa al Col·legi Fedac Vic - Pare Coll, després d’haver iniciat els primers passos per a crear les seves cooperatives i amb moltes ganes de començar a treballar en l’elaboració de productes per a vendre al mercat, els nens i nenes han constituït les cooperatives Yabadumba, Lapits i Spoom.

I, en el cas del Col·legi Escorial, un cop repartides les tasques i comissions de treball entre els diferents socis cooperativistes, els petits emprenedors de l’escola ja tenen constituïdes les cooperatives Coopcraft i Dism.

Cooperativa Salarich Vic, Col·legi Dr. Joaquim Salarich

Cooperativa Salarich Pro, Col·legi Dr. Joaquim Salarich

Cooperativa Un tic, Col·legi Sagrat Cor

Cooperativa Material 100%, Col·legi Sagrat Cor

Cooperativa Lapits, Col·legi Fedac Vic - Pare Coll

Cooperativa Spoom, Col·legi Fedac Vic - Pare Coll

Cooperativa Yabadumba, Col·legi Fedac Vic - Pare Coll

Cooperativa Coopcraft, Col·legi Escorial

Cooperativa Dism, Col·legi Escorial